De forskare som sökt och beviljats forskningsanslag ska varje år redovisa sitt arbete skriftligt samt muntligt vid forskarseminariet. 

 

Här kan du läsa forskningsrapporterna

 

 

Uppgifter om publicerade arbeten finns på FAMY-Norrbottens kansli.