Här kan du ladda ner medlemstidningen
AKTUELLT nr 1 - 4 2013 →


Nr 1 innehåller bl a:
*Inbjudan fo-seminarium
*Tandvårdsbidrag
*Gåva från Rotary
*Skyltsöndag i Gallerian
*Julfesten

Nr 2 innehåller bl a:
*Sammanfattning Forskarseminariet
*Gåva från Piteå Lions
*FAMY-Norrbottens årsmöte
*Kanalsimmet
*Inbjudan till Caféträffar

Nr 3 innehåller bl a:
*Fo-rapport Per Westermark
*Fo-rapport Anders Olofsson
*Utdelade forskningsmedel
*Kanalsimmet
*Sommarutflykt
*Nationaldagen i Badhusparken
*Caféträffar

Nr 4 innehåller bl a:
*Fo-rapport Ole Suhr
*Fo-rapport Elisabeth Sauer-Eriksson
*Medlemsmöte
*Öppet brev till medlemmarna
*Caféträff i Luleå
*Inbjudan Julfest