Här kan du ladda ner medlemstidningen
AKTUELLT nr 1 - 4 2016 →


Nr 1 innehåller bl a:
*Ny metod för att upptäcka sjukdomen 
*Villa Varm
*Inbjudan forskarseminarium
*Stödgalan
*Julfesten
*Inbjudan till musikcafé

Nr 2 innehåller bl a:
*Fo-rapport Anders Olofsson 
*Fo-rapport Elisabeth Sauer-Eriksson
*Sammanfattning fo-seminariet
*Årsmötet

Nr 3 innehåller bl a:
*Fo-rapport Ole Suhr
*Fo-rapport Malin Olsson
*Utdelning fo-anslag
*Symposium Uppsala

Nr 4 innehåller bl a:
*Fo-rapport Per Westermark 
*Fo-rapport Intissar Anan
*Välgörenhetskonsert
*Medlemsmöte