Här kan du ladda ner medlemstidningen
AKTUELLT nr 1 - 4 2017 →


Nr 1 innehåller bl a:
*Inbjudan till fo-seminarium
*Information inför kanalsimmet
*Till minne av Gun Moberg Bennett
*Tidningen Fotterapeuten
* Julfesten

Nr 2 innehåller bl a:
*FAP-seminariet i Piteå
*Fo-rapport Anders Olofsson
*Fo-rapport Elisabeth Sauer-Eriksson
*Årsmötet
* Kanalsimmet/Valborgslotter

Nr 3 innehåller bl a:
*Fo-rapport Per Westermark
*Fo-rapport Malin Olsson
*Genombrott med genterapi
* Välgörenhetskonsert

Nr 4 innehåller bl a:
*Fo-rapport Ole Suhr
*Fo-rapport Intissar Anan
*Fo-rapport Jonas Wixner
*ATTR-möte i Paris
*Nya mediciner