Här kan du ladda ner medlemstidningen
AKTUELLT nr 1 - 4 2018 →


Nr 1 innehåller bl a:
*Fo-rapport Marie Tranäng
*Inbjudan forskarseminarium i Ske-å
*Div Aktiviteter och föreläsningar
*Tack Ove!

Nr 2 innehåller bl a:
*Fo-rapport Anders Olofsson
*Fo-rapport Elisabeth Sauer-Eriksson
*Årsmötet
*Möte i Japan

Nr 3 innehåller bl a:
*Fo-rapport Ole Suhr
*Fo-rapport Per Westermark
*Träff i Kalix
*Hjälpmedel

Nr 4 innehåller bl a:*Fo-rapport Elisabeth Ihse
*Fo-rapport Malin Olsson
*Fo-rapport Jonas Wixner
*Div möten hösten 2018