Föreningen mot Skelleftesjukan, FAMY-Norrbotten, har förlängt samarbetsavtalet med PiteEnergi vars syfte är att sätta ”Pitenyttan” i centrum, vilket innebär att PiteEnergis kunder ska gynnas av avtalet.