STÖD FORSKNINGEN OM SKELLEFTESJUKAN

 

Det stora problemet för forskningen runt Familjär Amyloidos är bristande resurser. När det gäller en sjukdom som drabbat en liten grupp, är det betydligt svårare att få pengar.

 

Forskningen bedrivs framför allt vid universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Huddinge och Sahlgrenska - Göteborg. 

 

Forskarna arbetar med att kartlägga och lindra symptomen hos de sjuka. Samtidigt försöker de  ta reda på vad som orsakar Familjär Amyloidos för att kunna bota sjukdomen.

 

För närvarande finns ingen annan effektiv behandling än levertransplantation men ett flertal kliniska försök med olika mediciner genomförs/planeras.

 

Stöd forskningen genom att skänka en gåva!