Rebecca Lindgren vill stödja forskningen, hennes pappa och andra som drabbats av Skelleftesjukan. Detta gör hon genom att  sälja T-shirt med tryck.

T-shirt

500 kr/st
varav 300 kr skänks till forskningen

Gör din beställning via formuläret→