Här nedan finns några
utvalda motiv på telegram


Skriv nummer på telegrammet i formuläret
 

Nr 1

Nr 3

Nr 5

Nr 11
Bröllop

Här nedan finns några
utvalda verser


Skriv nummer på versen i formuläret
 

Nr 2

Nr 4

Nr 6
Högtid
 

Nr 7
Högtid

Nr 8
Högtid

Nr 9
Högtid

Nr 10
Högtid