Var bedrivs forskningen?

Merparten av den grundläggande FAP-forskningen bedrivs vid Umeå Universitet och Uppsala Universitet. När det gäller levertransplantation så är det universitetssjukhusen i Huddinge och Sahlgrenska-Göteborg som är ledande. Den svenska FAP-forskningen är av världsklass.

 

Umeå Universitet/Universitetessjukhus

Prof Ole B Suhr, Medicinkliniken

Doc Erik Nordh, Klinisk Neurofysiologi
Med Dr Intissar Anan, Medicinkliniken
Med Dr Jonas Wixner, Medicinkliniken

Med Dr Malin Olsson, Klinisk Genitik

Med Dr Rolf Hörnsten,  Hjärtcentrum, Klinisk fysiologi
Doc Urban Wiklund,Medicinsk teknik

Prof Elisabeth Sauer-Ericsson,  Kemiska institiutionen

Med Dr Anders Olofsson,  Medicinsk kemi  och biofysik

 

Uppsala Universitet/Universitetssjukhus

Prof Per Westermark,  Genetik och Patalogi, Rudbecklaboratoriet

 

Huddinge Universitetssjukhus

Prof Bo-Göran Ericzon, Transplantationskirurgiska kliniken

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prof Michael Olausson