Muterat Transthyretin (TTR V30M) orsak till sjukdomen

  • Transthyretin är ett protein som har till uppgift att transportera sköldkörtelhormonet Thyroxin och Retinol (A-vitamin) runt i vår kropp, naturlig avsöndring efter 2-3 dagar. 
  • Transthyretin bildas framförallt i levern men också i ögat och i hjärnan.
  • Skelleftesjukan är resultatet av en mutation i kromosom nr 18 i anlaget för proteinet Transthyretin. Aminosyran valin är utbytt mot metionin i position 30 av proteinets 127 aminosyror (beteckning TTR V30M).
  • När sjukdomen utvecklas faller det felaktiga transthyretinet, TTR V30M, ut som kristaller (s k fibriller) i kroppen istället för att avsöndras
  • TTR består i praktiken av 4 TTR-molekyler som bildar en tetraeder. Vid utfällning av fibriller sönderfaller tetraederformen till monomerer som, p g a felveckning, klibbar ihop till långa fibriller.
  • Skadorna på vävnaderna tycks uppstå vid själva bildningsförloppet av fibrillen, d v s inte p g a fibrillen i sig.
  • 13 olika TTR-mutationer (skador på olika ställen i TTR-molekylen), de flesta med hjärtsympton, har identifierats i Sverige.
Elektromicroscopifoto av TTR-fibriller som bildats från normalt mänskligt TTR.

Klicka på bilderna för att förstora!

TTR-tetraeder med Thyroxin i hålrum
Fibrill - bestående av hopklibbade TTR-monomerer