Organdonation

 

  • Sverige har 16,5 donatorer per 1 miljon innevånare och år. I Europa är Spanien bäst (34,2).
  • Sveriges låga siffra beror på att många inte meddelar sin inställning till donation och att 50 % av de anhöriga säger NEJ om man inte vet den dödes inställning
  • År 2000 var det 98 donatorer i Sverige och år 2014 hade det ökat till 166 donatorer. Den 1 januari 2015 väntade totalt 756 personer på ett eller flera organ (varav 58 på en lever).
  • Sjukvårdens förmåga att identifiera/ta vara på möjliga organ kan också  förbättras, intensivvårdsplatserna är en flaskhals - en förbättring krävs!
  • De flesta organ fås från universitets-sjukhusen med avancerade neurologiska kliniker.
  • Bristen på organ gör att sjuka människor dör i väntan på organ.
  • Delade levrar och dominotransplantationer har gjort att organbristen har förbättrats något för FAP-patienter.
Registrera dig här!