SYMTOM   ↔   BEHANDLING

 

Nervsmärtor, värk, stickningar    Individuell behandling, från lätt till tyngre medicinering

 

Illamående, kräkningar, förstoppning, diarré    Diet, medicinering, ny nedre magmun, kolostomi

 

Svårigheter att hålla/tömma urinblåsan    Ev samverkande prostatabesvär åtgärdas, medicinering, kateter

 

Hjärtrubbningar    Pacemaker

 

Lågt blodtryck, yrsel    Träning, stödstrumpor

 

Synnedsättning    Operation av glaskroppen

 

Torra ögon, torrhosta, tandskador    Tårersättningsmedel, fler tandläkarbesök

 

Dålig rörlighet    Sjukgymnastik, hjälpmedel

 

Upplevd kyla, dålig värme/köldkänsla    Kläder, varning för köld/brännskador

 

Oro, depression    Psykologisk expertis