Levertransplantation

 

 • Den första levertransplantationen av en FAP-patient utfördes i Huddinge 1990. 
 • Till och med 2009 utfördes 1782 levertransplantationer på FAP-patienter. Av dessa utfördes 130 i Sverige
 • År 1995 började man med Dominotransplantationer (Huddinge). 
 • Idag är överlevnaden 95 % efter 5 år, en ökning med 30 %-enheter sedan man började med levertransplantationer för FAP-patienter (1990-1994) 
 • Överlevnaden är högre och chansen till funktionsförbättring större om transplantationen utförs på ett tidigt stadium av sjukdomsförloppet.
 • Produktionen av muterat TTR minskar med 95 %. 
 • Efter 2007-2008, då flest FAP-patienter transplanterades, har en kraftig nedgång av levertransplantationerna skett. Orsaken är att man insett att behandlingen bara passar för 25 % av patienterna.
 • Att leva som levertransplanterad har sina ”baksidor”:
  -Medicinering måste ske på fasta tider, morgon och kväll
  -Medicinerna ger betydande biverkningar
  -Immunförsvaret är nedtryckt
  -Kroppen accepterar aldrig den nya levern!
Genomförda transplantationer - år och land